Django REST framewrok koristi: __str__ vratio pogrešku koja nije niz (tip NoneType)

Django Rest Framewrok Usespogreška

Pri serializaciji s Django REST framewrokom, pristupu sučelju, dolazi do sljedeće pogreške:
slika

Uzrok pogreške

Budući da sam sam napisao Korisnički model, zamijenio sam korisnika s kojim dolazi django, proširivanjem AbstractUser i premotavanjem metode __str__, vraćanjem vlastitog imena i postavljanjem imena null == True, pa Ova pogreška. Lik:
slikaRiješenje:

Vratite metodu get_full_name () getUser-a u metodi __str__ u korisničkom modelu koji je sam definirao.class UserProfile(AbstractUser): ''' User ''' name = models.CharField(max_length=30,null=True,blank=True,verbose_name='name') birthday = models.DateField(null=True,blank=True,verbose_name='born in the year') mobile = models.CharField(max_length=6,choices=(('male',u'male'),('female','Female')),default='female',verbose_name='gender') gender = models.CharField(max_length=11, verbose_name='phone') email = models.EmailField(max_length=100,null=True,blank=True,verbose_name='mailbox') class Meta: verbose_name = 'user' verbose_name_plural = verbose_name def __str__(self): return self.get_full_name()