Leetcode - 3Sum Closest - Java

Leetcode 3sum Closest JavaProblem je u tome što morate pronaći kombinaciju tri broja koja su najbliža cilju. Prvo odredite ima li ulazni niz dovoljno brojeva za pružanje kombinacije, a num.length> = 3. Isto kao i problem K sum, niz je sada sortiran, a broj je također fiksiran. Upotrijebite dvostruki pokazivač kako biste pronašli druga dva. Definirajte dvije varijable, ormar i re. ormar se koristi za ažuriranje najbliže udaljenosti do cilja, a re se koristi za spremanje zbroja vrijednosti pronađene najkraće udaljene mete. Najprije ormaru dodijelite maksimalnu vrijednost, a zatim svaki put kada je apsolutna vrijednost zbira-cilja manja od ormara, ažurirajte ormar i zabilježite zbroj. Vrijeme: 20 ms 90,40%

class Solution { static int closet static int re public int threeSumClosest(int[] nums, int target) { if(nums.length <3||nums == null){return 0} Arrays.sort(nums) int len = nums.length re= 0 closet = Integer.MAX_VALUE for(int i=0i